Home // 2011 // octubre

¿Unanimidad o votaciones? Sobre la concepción anarquista del federalismo

No compartimos de ninguna manera la idea de que la unanimidad y la posibilidad de impugnar acuerdos representen el gobierno de la minoría sectaria o taliban. Los acuerdos sirven para hacer cosas conjuntas. Si hay una parte de la federación que no comparte una propuesta, la federación entera tampoco la comparte, esto es una realidad que no es puede negar.

En este caso, si la federación actúa en base a un acuerdo que no es unánime, hay una parte de la federación que está asumiendo unas acciones o posicionamientos que se los son contrarios. La parte de la federación que no puede aceptar los acuerdos, para mantener su autonomía, se tiene que separarse de la federación. Esto quiere decir que con cada acuerdo tomado por mayoría de votos se está excluyendo la minoría de la federación y no se considera sectario. Este hecho es muy conocido por aquellos que ocupan las posturas mayoritarias en cualquier organización. La ley de las mayorías es defendida cuando uno está en mayoría pero se más incómodo cuando se está en minoría.

La otra opción está en dar derecho a la impugnación y que ningún acuerdo no sea aplicado por la federación si alguna parte no lo puede aceptar como propio. De este modo nadie tiene que aceptar acuerdos contrarios a sus planteamientos y por otro lado nadie está vetando la acción libre y autónoma de nadie. Cada parte de la federación tiene autonomía para aplicar aquello que la federación no ha aceptado en conjunto, siempre que sea en su ambito de actuación específico. Si las partes de la federación no se ponen de acuerdo en si hay que hacer A o B, pues que unas partes hagan A y las otras B y la práctica demostrará cuál era la mejor opción y provablamente quedarà claro que había que hacer C.

Además, como la federación es una táctica organizativa, esta justificada sólo desde el sentido práctico y nunca puede constituïr una finalidad en ella misma. La federación es una herramienta que comparten las diferentes partes federadas para coordinar su acción. La federación es un instrumento de coordinación, y sólo los integrantes de la federación, los grupos, tienen capacidad de aplicar en su ámbito de infuencia los acuerdos generales de la federación. Es por eso que cualquier acuerdo de la federación que no sea unánime no será aplicado en todo el ámbito de influencia de la federación. Si se decide votando, quienes estan de acuerdo con la decisión la aplicaran y los que no, en el mejor de los casos, dejaran hacer, o en el más común de los casos tendran tentaciones de boicotear la acción impuesta por la federación.
Entonces, no sería más prudente, en caso de desacuerdo, dejar que cada parte actue según dicte su conciencia y no bloquear la acción de una parte de la federación bajo el pretexto de la coherencia de cara al exterior?
Una manera de ser coherentes de cara al exterior en todas las ocasiones es constituir un comité ejecutivo que decida que se puede hacer, decir u opinar en público. La otro manera, por miedo a ser considirados autoritarios, es decidir el que es puede hacer, decir u opinar haciendo valer la fuerza de los votos. Tanto en un caso como en el otro la autonomía y el prinincipio federativo del libre pacto solidario brillan por su ausencia. La ventaja del comité ejecutivo es que sus resoluciones generan indignación en aquellos que no las comparten por no haber sido consultados y por lo tanto se oponen a su aplicación con energía y contra toda autoridad. La desventaja de las votaciones es que la mayoría de hombres y mujeres, hoy por hoy, creen en el poder divino de la mayoría sobre el que se sostenta el sistema parlamentario que tanto odiamos los anarquistas.

Abstenció

Què és l’abstenció electoral?

L’abstenció electoral és un opció personal a l’hora de prendre part en una votació, això comporta no emetre les nostres opinions en forma de vot, ja sigui per no estar d’acord amb cap candidat o per no estar d’acord amb el sistema polític. L’abstenció no s’ha de confondre amb el vot en blanc, ja que aquest té una validesa electoral i podría fer-se servir en benefici d’algún partit si es donés el cas.

Què s’aconsegueix al votar?

Al votar a un partit polític es dona per fet que aquest partit respondrà a les peticions del poble, res més lluny de la realitat.
La erròniament anomenada democràcia (poder del poble), ha demostrat en tots els paísos que no representa  realment els ciutadans. La confianza que emets amb el teu vot la deixes en mans d’un grup de persones imposades per un partit polític sobre les que tu no tens cap influència i que una vegada en el poder actuen en el seu benefici o en el teu perjudici, sense tenir cap oportunitat de protesta, ja que amb el teu vot has recolzat  i acceptat totes i cadascuna de les decisions del partit.

Conseqüències de la votació

Els polítics són funcionaris els exajerats sous dels quals surt de les butxaques de cadascún de nosaltres. No satisfets amb els seus grans sous, són freqüents els casos de corrupció,malversació de fons desapareguts en extranyes circumstàncies, atacs a les libertats i els drets humans, especulació urbanística i un llarg excètera que sembla no tenir fi. Donant el poder a una persona o un partit, aquest fan les lleis a la seva mida, que són creades exclusivament per usar-les en contra de la gent del carrer, contra tu i contra mi.

Perquè ens oposem a les votacions?


La resposta és senzilla. No estem disposats a acceptar un règim imposat a la dècada dels 70 sota el terror d’una possible continuació de la dictadura franquista. Tampoc estem disposats a mantenir paràsits socials i a pagar les seves campanyes electorals. Tampoc estem disposats a que una familia anomenada “Real” visqui del nostre esforç diari.
No acceptem les diferències entre classes, les seves lleis, el treball assalariat, les seves explotadores empreses. No acceptem les seves iomposicions , els seus atacs autoritaris i la seva manca de justícia.
En definitiva, ens oposem al poder, perquè mentre hi hagi rics hi haurà pobres i mentres hi hagi diner no hi haurà llibertat, igualtat, ni benestar social.
I tot això es manté ferm perquè cada 4 anys milions de persones justifiquen el seu podr injust en aquesta imposicó a la que renten la cara amb el dret a votar, el dret a escollir qui serà el nostre amo que no suposa cap canvi per les nostes vides ni cap millora per la societat.

Quina solució ens queda?

La solució es troba en les persones. L’exemple més clar el trobem a la mateixa història.: la política mai ha canviat la realitat social, cosa que ha aconseguit la unió de les gents.
El funcionament en assemblees, la solidaritat, la lliure unió, la decisió pròpia sorgida de l’anàlisi i la reflexió sobre el present i les necessitats personals i col·lectives. El compromís,  creant democràcia directa i real, sorgida de les nostres activitats diaries, conquerint els nostres drets fins l’emancipació total. I sobre tot, la confiança en un mateix, la roptura amb la por a la iniciativa que ens han imposat des de petits. Junts i juntes podem.

Confia en tu mateix. No deleguis la teva veu.

Text original en castellà: Grup Anarquista Tierra (FAI) 

Solidaritat amb els perseguits pel bloqueig del Parlament (15-J)

Avui, 3 d’octudre del 2011, s’ha fet públic que els Mossos d’Esquadra tenen la intenció de detenir a les persones identificades durant les accións de protesta a les portes del Parlament viscudes el 15 de juny. Amb aquestes detencions volen entregar als identificats citacions judicials a l’Audiència Nacional en la que seran processats per suposats atacs contra l’Estat.

Les accions de protesta del 15-J tenien la intenció de bloquejar l’activitat normal de Parlament per impedir que s’aprovessin unes noves retallades.

El nostre Sindicat no pot fer altre cosa que solidaritzar-se amb les persones perseguides i fer-los arribar el nostre suport moral.

Com a organització anarquista que som, ens oposem a tota autoritat i per tant a tota institució de poder i dominació. Per això proposem l’abolició dels estats i ens oposem a la participació en els parlaments per canviar la societat. Considerem que els parlaments democràtics són un engany ja que no representen ni poden representar els interessos de les classe populars i per aixó proposem l’abstenció per que l’acció dels parlaments no tingui la legitimitat donada a les urnes.

Considerem un veritable insult que es vulgui perseguir a tots aquells que defençant la justícia social s’han oposat a les institucions de l’estat. Per nosaltres, aquestes institucions i el seu poder no són justificables pels vots d’una minoria ni d’una majoria.

A més considerem que l’Estat només serveix per mantenir l’estat actual de les coses i per tant les desigualtats económiques i les injustícies social. Els parlaments, els governs i els jutjats només protegeixen els interessos econòmics i polítics dels capitalistes, empresaris, especuladors i burgesos en general.

Ens oposem a la idea de que les institucions democràtiques de l’estat es poden millorar si es canvien els representants. Per nosaltres el problema és el sistema de delegació, representació i autoritat que deixa en mans d’uns quants parlamentaris l’administració de la societat.

La nostra proposta és el lliure pacte entre comunes llibertàries administrades per assemblees que consituteixin una federació lliure en la que no existeixi cap mena de delegació ni us de l’autoritat.

Per tant saludem i defensem qualsevol acció multitudinària que qüestioni la legitimitat dels parlaments i que per via de l’acció directa pretengui defensar la justícia social.

Mort a l’Estat!
Visca la lliure federació de comunes anarquistes!

Secretaria de Premsa i Comunicació

Figueres