Home // 2011 // abril

Reunió de treballadors i treballadores de les botigues de telefonia mòbil

Dilluns 9 de maig – 20:30h

Convoquem a tots els treballadors i treballadores de les Botigues de telefonia mòbil de Mataró a participar en una reunió per parlar sobre les condicions de treball a les botigues.

La reuió tindrà lloc el dilluns 9 de maig a les 20:30h a la Seu del Sindicat d’Oficis Varis de Mataró, C/Nou de les Caputxines, 10 Bis, darrera dels antics jutjats.

A més comptarem amb la presència d’una treballadora que ha estat acomiadada per la empresa Internity (proveïdora de Vodafone) a Barcelona per haver estat escollide pels seus companys de feina per traslladar les seves exigencies a la direcció de l’empresa.

El Sindicat d’Oficis Varis de Mataró de la CNT considera necessari que els treballadores i les teballadores del sector, independentment de la botiga on treballen, s’orgnanitzin per defençar de manera col·lectiva els seus drets i exigir que es compreixin els convenis i contractes per tot i totes.

Més informació:

Comflicte obert amb Internity
Assemblea de treballadors del comerç
Acció solidària contra Vodafone
Secció sindical a Internity de Barcelona

Als treballadors i treballadores de les BOTIGUES DE TELEFONIA MÒBIL de Mataró

Els treballadors/es de l’empresa INTERNITY-AVENIR TELECOM, distribuïdora oficial de productes de telefonia mòbil VODAFONE, pateixen des de fa temps tot un seguit d’abusos i irregularitats legals per part de l’empresa:
.
No s’apliquen el sou ni les categories que marca el conveni del sector. Rutinàriament els treballadors són obligats a entrar 15 minuts abans de l’hora sense que aquest temps compti com a temps treballat ni sigui compensat. Altres vegades directament són obligats a doblar torns. El súmmum de l’abús arriba en els casos en què es descompten de la nòmina dels treballadors, de forma col·lectiva, les pèrdues ocasionades pel robatori de productes, arribant de vegades la quantitat descomptada al conjunt de la plantilla a superar el preu de l’objecte desaparegut.

A més pateixen una pressió excessiva per part dels coordinadors per tal de complir els objectius de vendes marcats per l’empresa, que varien segons el seu gust i provoquen brusques variacions del sou mensual, i que es tradueix en el fet que els treballadors es vegin obligats a vendre qualsevol cosa i com sigui al client, sense poder oferir un servei adequat tenint en compte les necessitats reals d’aquest últim.
És per tot això que el passat 4 de febrer, un grup de treballadors de l’empresa va procedir a legalitzar una secció sindical de la Confederació Nacional del Treball de Barcelona, nomenant a la companya Begoña com el seu representant per donar solució a totes les irregularitats esmentades, mitjançant el diàleg amb l’empresa. Per aquest motiu, el dia 10 de febrer es va informar a la direcció de l’empresa de la constitució legal de la secció sindical i el nom de la companya que la representava. Només 7 dies després INTERNITY-AVENIR TELECOM comunicava l’acomiadament a la companya, després de més de 5 anys treballant a l’empresa.
Està molt equivocada l’empresa si creu que amb la repressió contra els seus treballadors, i no mitjançant el diàleg i el respecte als seus drets, solucionarà un problema que ella mateixa ha creat.
Per això fem una crida als treballadors de Mataró a no comprar a les botigues d’aquesta cadena de telefonia, fins que els seus responsables demostrin un mínim de decència i respecte cap als drets dels seus empleats.
¡READMISSIÓ IMMEDIATA DE LA COMPANYA BEGOÑA!
¡PROU REPRESSIÓ SINDICAL!
http://cntinternity.blogspot.com

Als treballadors i treballadores del COMERÇ de Mataró

El sector del comerç és un dels sectors on existeix més precarietat laboral. És igual si treballes per una gran empresa que si treballes per una de petita, en tots els casos les condicions són molt similars.
Les empreses no estan aplicant el conveni col·lectiu que correspon o només apliquen la part que els interessa, fan contractes d’obra i servei a companys i companyes que porten 12 mesos a l’empresa, assignen categories laborals inferiors a les tasques que realment es desenvolupen, es fan hores extres que no es paguen, no es respecten els horaris, els diumenges i festius no estan regulats, hi ha una escassa representació sindical i si sorgeix és immediatament reprimida. A tot això cal afegir el plus de l’estrès que està associat a tota feina de cara al públic i que moltes vegades provoca problemes de salut.

L’estructura del comerç, que fora d’algunes excepcions, fa que hi hagi pocs treballadors en petites botigues i dificulta la associació i la reivindicació d’un dret bàsic com és el de representació sindical.

L’objectiu d’aquesta crida és crear una assemblea de treballadores i treballadors del comerç de Mataró amb la finalitat que tots els treballadors i treballadores del comerç tinguin representació independentment del nombre d’empleats de l’empresa i que tots i totes tinguin el recolzament i la solidaritat dels companys i companys de les altres empreses en casos d’agressions laborals.

El Sindicat d’Oficis Varis de Mataró de la Confederació Nacional del Treball us ofereix les seves eines i infraestructures per organitzar-vos sense líders, sense dirigents i en base a la solidaritat i la democràcia directa.

Desitjos pel nou govern de Mataró

El Sindicat d’Oficis Varis de Mataró de la Confederació Nacional del Treball vol demanar molt sincerament als candidats a formar el nou govern de la ciutat que s’estalviïn l’esforç altruista de presentar-se a les eleccions. Els volem estalviar el gran esforç humà i les grans despeses econòmiques que destinaran a la campanya electoral per demanar-nos el nostre vot. Sincerament, volem que s’estalviïn participar en el circ electoral per guanyar-se la nostra confiança.

No descartem que alguns candidats puguin estar motivats per bones intencions i idees nobles de justícia. Ara bé, volem fel-si arribar un missatge ben clar. Amb nosaltres no cal que s’esforcin. Nosaltres ja hem perdut tota confiança en els partits polítics i els considerem part del problema.

De totes maneres, si la majoria de ciutadans decideix donar una segona oportunitat als polítics, volem desitjar al nou govern el següent:

  • Que l’atur a Mataró passi de les 13.000 persones actuals a unes 50.000.

  • Que el 100% dels nous contractes laborals siguin temporals enlloc del 90% actual.

  • Que el 75% dels contractes laborals que es signen a Mataró siguin de menys d’un més de durada enfront al gairebé 50% actual.

  • Que aquest any hi hagin uns 1.000 treballadors afectats per un expedient de regulació d’ocupació enlloc dels aproximadament 280 de l’any passat.

Potser d’aquesta manera el govern de la ciutat ens carrega d’arguments i de malestar suficient per donar-nos compte que estem davant d’una situació molt seriosa i que els treballadors i treballadores hem de fer alguna cosa més que votar per arreglar les coses.

Acció solidària contra Vodafone

El dissabte 9 d’abril de 18:30 a 19:30, un grup de treballadors i treballadores solidàries es va concentrar a les portes de la botiga de VODAFONE a La Riera.

Aquesta va ser una acció solidària de resposta amb la companya Begoña, que va ser acomiadada a Barcelona per l’empresa Internity, proveïdor de Vodafone.

Un grup de treballadors a Internity a Barcelona van decidir organitzar-se per defensar els seus drets i van escollir a la companya Begoña com a portaveu. Al comunicar a l’empresa que ella seria la encarregada de transmetre les reclamacions i exigències dels seus companys a la direcció de l’empresa, va ser directament acomiadada.

El Sindicat d’Oficis Varis de Mataró de la Confederació Nacional del Treball considera inacceptable la repressió sindical, cosa per la que va organitzar aquesta acció solidària.

Si toquen a una, ens toquen a tots!

INTERNITY-AVENIR TELECOM ataca la libertad sindical

Informamos a los trabajadores y la opinión pública en general que el Sindicato de oficios varios de Mataró (CNT-AIT) iniciará una serie de actos informativos de denuncia tras el despido de una trabajadora, delegada sindical de la CNT de Barcelona, en la empresa INTERNITY-AVENIR TELECOM distribuidora oficial de productos de telefonía móvil VODAFONE.

El sector del comercio es otro de los sectores donde las tropelías empresariales son evidentes, y donde existe más precariedad laboral, siendo lo mismo que trabajes para una gran o pequeña empresa. No se aplica el convenio colectivo o sólo la parte que les interesa. Los contratos que se efectúan son de obra y servicio con indemnizaciones de 8 días por año trabajado, pasando a ser fijos cuando se superan los tres años de duración y hasta cuatro si así lo recoge el convenio. No se respetan las categorías profesionales, se asignan categorías inferiores a la labor que a veces realizamos. No se pagan horas extras, no se respetan los horarios, y los domingos y festivos no están regulados. A todo esto hay que sumar los problemas de salud generados por el estrés, que viene asociado en todo trabajo de cara al público; así, como la falta de sindicación y reivindicación.

Ante la negra situación en la que se encuentra este sector un grupo de trabajadores/as de esta empresa procedió a legalizar una Sección Sindi- cal de la Confederación Nacional del Trabajo de Barcelona, eligiendo a la compañera despedida como representante. La empresa reaccionó contra la Sección despidiéndola después de 5 años trabajando. Internity cerrando las puertas al diálogo y al respeto de los derechos que tenemos los trabajadores, decide despedir saltándose incluso la Ley Órganica de Libertad Sindical.

Por todo esto hacemos un llamamiento a todos los trabajadores de Mataró a no comprar en esta cadena de telefonía, hasta que se cumplan los derechos de estos trabajadores.

Sin otro motivo, exigimos la readmisión inmediata de nuestra compañera, y el respeto a nuestra forma de hacer y entender el sindicalismo.

Atentamente

Toni Cabello
Secretario de Jurídica y Acción Sindical.

Figueres