Home // 2014 // desembre

CONTRA LES ARBITRÀRIES- ÚLTIMES DETENCIONS ORDENADES PELS JUTGES ESPANYOLS A ANARQUISTES CATALANS I UN MEMBRE DE CNT.

*****_

Resposta dels ciutadans al muntatge jurídico-periodístic-polític i policial.

Davant l’ùltim muntatge del sistema que controla la llibertat dels ciutadans al lliüre pensament, de culte i ideológic ; “reconegut i garantit” per “ells” a les seues constitucions o lleis, les ciutadanes i grups independents de Catalunya van convocar manifestacions a les ciutats i vil.les del nostre entorn.
A Mataró amb l’asisténcia de 50 persones ; de forma pacífica i sense alteracions ni de trànsit, ni de l’ordre ciutadà. Tal com ha de ésser.
Per qué després diguin que els anarquistes allà a on fem les nostres concentracions, acaba sent un camp de batalla.
Sempre són els policies de la “brigada” , els que llençen les primeres pedres.
I les detencions, són totalment arbitràries. Per a justificar els 2.000 Eurakos mínim que cobren dels pressupostos generals.

A casa nostra no podeu enganyar ningú  ! @ !

*****

*****

Manifestació de resposta inmediata a Gràcia

 

 

 

 

 

Figueres