Home // Uncategorized // L’Ajuntament de Mataró nega a la C.N.T. el seu dret a posar una parada de llibres a la Riera per la Diada de Sant Jordi

L’Ajuntament de Mataró nega a la C.N.T. el seu dret a posar una parada de llibres a la Riera per la Diada de Sant Jordi

El passat divendres 13 d’abril una companya del Sindicat d’Oficis Varis de Mataró es va dirigir a l’Ajuntament amb  la intenció de formalitzar la ubicació de la parada de llibres que, any rere any, posa el nostre sindicat a la Riera amb motiu de la Diada de Sant Jordi. La sorpresa arriba quan li comuniquen que aquest any l’Ajuntament només autoritza les parades que posin les llibreries i que, per tant, no se’ns donarà permís per plantar la nostra parada.
La C.N.T., que es nega a rebre cap tipus de subvenció estatal, s’autofinancia amb les quotes que paguem els afiliats al sindicat i amb l’organització d’actes públics culturals com és la tradicional parada de Sant Jordi. Nosaltres, a més de trobar en la venda de llibres un mitjà per financiar les nostres lluites obreres, pretenem promocionar l’autoformació intel·lectual i la consciència social entre els treballadors. Per això, a la parada de la C.N.T. sempre hem vengut llibres relacionats exclusivament amb la temàtica social: sobre anarquisme, anarcosindicalisme, ecologisme, filosofia social, feminisme, historia del moviment obrer, naturisme… De fet, cada any moltes persones s’apropen a la nostra parada per tal d’accedir a aquest tipus de literatura que, lamentablement, no poden trobar a les llibreries tradicionals (que prefereixen satisfer el seu afany lucratiu amb la venda de títols molt més comercials).
Sembla ser que a l’Ajuntament l’interessa ben poc la promoció de la cultura i la consciència social. Els governants de la nostra ciutat prefereixen fer de la Diada de Sant Jordi i el Día Internacional del Llibre una jornada orientada únicament al consumisme literari i folclòric. 
Potser caldria recordar a aquesta banda de paràsits que composen el govern municipal que el 23 d’abril és el “Día Mundial del Llibre” i no pas el “Día Mundial dels Llibreters”, i que ells no són ningú per impedir a cap associació, cap entitat ni cap sindicat el participar d’aquesta jornada i fer ús de l’espai públic. Un espai públic que és de tots i totes, no només dels empresaris del llibre.
Segurament aquesta colla, que són nous en això de governar els mataronins, es pensen que poden fer el que els rota amb total impunitat. Però tota acció té una reacció, i si es pensen que els anarcosindicalistes de la C.N.T. ens resignarem a acceptar els seus abusos de poder estan molt equivocats.

Posted in Uncategorized

Deixa un comentari

Figueres