Què és la CNT

Què és un sindicat?

Un sindicat és una associació de persones treballadores, estudiants, aturades i jubilades que  s’organitza per defensar els drets i millorar les condicions de vida materials i culturals del conjunt de treballadors.

Què és la CNT?
La CNT és una confederació de sindicats de classe, la qual agrupa  a persones treballadores de tots els oficis sense distinció en els seus sindicats de ram. La CNT és una eina de lluita per a tota la classe treballadora.
Qui pot pertànyer a la CNT?
Qualsevol persona treballadora pot afiliar-se al sindicat, sense importar la seva idea política o creença religiosa. Serà suficient amb acceptar el nostre pacte associatiu, acords de Congrés i decisions de l’assemblea.
No poden formar-ne part policies i cossos repressius en general, ni persones amb treballadores assalariades al seu càrrec.
 
Com funciona la CNT?
La nostra activitat és autogestionada i no acceptem subvencions de l’estat. No tenim alliberats. Cap càrrec orgànic cobra de cap manera.
En el nostre sindicat tots tenim veu i vot. Practiquem la democràcia directa a les assemblees i ens coordinem amb altres col·lectius de treballadors formant Federacions i Confederacions de sindicats a nivell comarcal, regional, nacional i fins i tot internacional.
La solidaritat  i recolzament mutu que practiquem fa que a cada agressió rebuda per qualsevol afiliat de la CNT se li doni resposta de manera col·lectiva per la totalitat dels sindicats de la Confederació.
La tàctica emprada per la resolució de conflictes és l’acció directa, es a dir, sense intermediaris.
Desplaçat dalt de tot