Home // Archive by category "Uncategorized" (Page 5)

8 de Març : “Les dones a la lluita sindical i social”

LA DONA EN LA LLUITA SINDICAL<

8 DE MARÇ La CNT davant el 8 de març:

Avui és un dia de reivindicació i lluita. Un dia en el qual visibilitzem i reconeixem a aquelles que, a contracorrent, se segueixen enfrontant al poder com a obreres i com a dones. Un dia en el qual afirmem que la realitat de la dona treballadora ens dibuixa un mapa en el qual la invisibilització, la pobresa, la discriminació i la violència són aspectes definitoris. Un dia en el qual recordem que la lluita de la dona treballadora ni és; ni pot ser una lluita secundària.

Les dones de classe obrera s’enfronten diàriament a una doble discriminació: pel fet de ser obreres i de ser dones. La bretxa salarial assoleix nivells vergonyosos i es concreta en coses com la menor retribució de les dones per treballs equivalents (com passa, per exemple, en la diferència entre netejadora i peó); infravaloració de categories tradicionalment femenines (cambreres de pis, planxadores,cuidadores…) o diferències salarials entre sectors feminitzats i masculinitzats.
Aquesta discriminació també es materialitza en aspectes relacionats amb l’accés a l’ocupació, la promoció o la formació: establiment de criteris de selecció falsament objectius (per exemple, exigir un títol d’automoció per treballar en una cadena de muntatge); criteris basats en la disponibilitat horària o, el que és pitjor i més habitual, absència de criteris de selecció, fet que permet a l’empresa contractar de forma sexista sense més explicació; eliminació de determinats beneficis per a categories amb sobre-representació femenina (com plusos, cobertura de vacants o transformació de contractes temporals en indefinits); establiment de cursos de formació fora de la jornada laboral… etc
A això cal sumar-hi que els contractes temporals en activitats de caràcter permanent, els falsos contractes parcials amb jornades extenuants o els treballs per hores, sense cotització o sense contracte, afecten majoritàriament a les dones.
Tot això ha de ser entès sobre la base de que la immensa majoria de les cures informals i formals són dutes a terme per dones i aquestes tasques, fonamentals per al manteniment de la societat, estan profundament infravalorades. Referent a això, l’última reforma laboral va suposar un pas més en dur a terme una regressió referent a la restricció de la possibilitat de reducció de jornada, la desresponsabilització de les empreses en la implementació de mesures per la igualtat i l’eliminació de facto de qualsevol mesura de corresponsabilització entre homes i dones. Tot això ha de ser entès sobre la base de que la immensa majoria de les cures informals i formals són dutes a terme per dones i aquestes tasques, fonamentals per al manteniment de la societat, estan profundament infravalorades. i dones.La conciliació s’entén com un dret, no com una obligació. És a dir, no es pot obligar legalment a un home a compartir les tasques domèstiques i que, per tant, això afecti a la seva situació laboral, de la mateixa manera que no es pot obligar a una dona. La diferència és que les dones estan obligades com a conseqüència de la divisió de tasques en un sistema patriarcal, que és molt més implacable que la llei. La conciliació s’entén com un dret, no com una obligació. És a dir, no es pot obligar legalment a un home a compartir les tasques domèstiques i que, per tant, això afecti a la seva situació laboral, de la mateixa manera que no es pot obligar a una dona. La diferència és que les dones estan obligades com a conseqüència de la divisió de tasques en un sistema patriarcal, que és molt més implacable que la llei.
Per rematar-ho, la paralització de la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, amb la seva conseqüent eliminació de la cotització a la seguretat social de les cures familiars, suposa no només la confirmació que les persones dependents no són considerades subjectes de drets sinó que, a més, aquesta pèrdua de drets ha de ser estesa a les persones cuidadores: que es veuran encara més aïllades, més empobrides i més dependents dels ingressos de tercers.

Quan les tasques domèstiques es realitzen de forma remunerada, la situació (millorada amb l’entrada en vigor del Reial decret 1620/2011) continua sent dantesca. Les Empleades Domèstiques són un sector que, simplement, no té reconeguts els Drets Fonamentals que marca la Constitució Espanyola i que està fora de l’Estatut dels Treballadors: poden tenir el deure de pernoctar en el seu lloc de treball, a més de les 40 hores setmanals, poden tenir l’obligació de trobar-se a disposició 20 hores setmanals més (a més de les hores extra); no tenen dret a prestacions per desocupació; el seu acomiadament és més barat i hi cap el mer desistiment; no tenen dret a la jubilació anticipada ni parcial; la possibilitat d’inspecció es troba limitada; la nul·litat de l’acomiadament mai comporta la readmissió i la jurisprudència taxa la indemnització en cas d’acomiadament nul a l’equivalent a un acomiadament improcedent a l’Estatut dels Treballadors.
La dona treballadora s’enfronta diàriament no només a aquestes situacions sinó també al fet que aquestes injustícies estiguin normalitzades en una societat masclista. Aquesta normalització de la desigualtat és causa de la feminització de la pobresa, limita que les dones puguin enfrontar-se a la violència de gènere i dificulta, de forma directa, la participació de la dona en les lluites sindicals. La lluita de la dona treballadora es veu habitualment ignorada, menyspreada i fins i tot ridiculitzada.
Per a la CNT, és la Classe Obrera auto-organitzada la que és capaç d’analitzar, comprendre i revertir aquestes situacions en una lluita que, per ser obrera i llibertària, és necessàriament antipatriarcal. Per tot això, en aquest 8 de Març, les treballadores i treballadors de la CNT tornem a afirmar alt i clar,que no hi ha lluites de segona, hi ha oprimides de segona i que, per això, continuarem enfrontant-nos a la invisibilització, la pobresa, la discriminació i la violència.

Visca la lluita de la dona treballadora.

Visca el vuit de març

Visca la lluita de «Mujeres Libres»

CORRESCALES 2016 (Bilbo-Barcelona)

http://goteo.cc/correscales

                                                     http://goteo.cc/correscales

CNT-Mataró saluda els treballadors en vaga de Movistar.

http://goteo.cc/correscales

 

Concentració treballadores DAUNIS a la Pl. de Sta. Anna de Mataró

My beautiful picture

Protesta de les treballadores de CAFETERIA DAUNIS a la plaça de Santa Anna de Mataró.

Protesta al devant de cafeteria DAUNIS- Pl. Santa Anna, a Mataró.

Dissabte 12 de Desembre, quant falten pocs dies per tenir la despensa plena d’ aliments, i la ilusió de poder comprar als fills un regal, aquestes mares.. i pares, no ho podran fer a causa de la racaneria dels propietaris d’aquesta xarxa de cafeteries del Maresme  [ DAUNIS ] , Elles i els ciutadans solidaris amb aquesta lluita, no poden fer altre cosa sinó el manifestar-se cada Dissabte a partir de les 12:00 hores, per exigir totes les nómines que les adeuten (sembla ser que des del mes de Juny)                                                                    I malgrat els esforços i crits a la policia, per a que aquesta posi entrebancs a les dignes treballadores desamparades que sols reclamen els diners que es mereixen per la seua labor, elles… i ells, continuaran !!!

UN VIANANT QUE PASSEJAVA PER LA PLAÇA, I HO VA VEURE I SENTIR.

 

MANIFESTACIÓ PEL PLA D’EN BOET

Manifestació del SOV  pel Pla d'en Boet.

Manifestació del SOV
pel Pla d’en Boet.

REVOLUCIÓ _ CATALUNYA-1936/1939

Presencia ( CNT-AIT)

VOLEM LA READMISSIÓ D’EN KIKO

SECESigue la Solidaridad con Kiko: Readmisión a
SECE
El pasado 22 de julio un grupo de personas acompañaron
al trabajador despedido en SECE al pleno del
Ayuntamiento de Premià de Mar para solicitar al regidor
de urbanismo una reunión y el pliego de condiciones
técnicas y adminsitrativas del servicio de alumbrado
público.
El acto se desarrollo fuera del recinto de la fábrica del gas, donde se celebran los plenos, y no hubo
incidencias remarcables.
Foto extraída de Premianoticies
En la intervención del regidor de urbanismo en el pleno, éste indicó que se ha puesto en contacto con la
empresa y dispuesto a reunirse con el trabajador despedido.
El próximo miércoles 29 de julio está previsto el acto de conciliación por el despido. Aún así desde el
Sindicato se sigue con los actos públicos de solidaridad como son los realizados en los municipios de
Alella, Premià de Mar y en la ciudad de Badalona está misma semana.
Más información:
https://premianoticies.wordpress.com/2015/07/23/lacomiadament-a-sece-fa-sortir-a-la-llum-possibles-deficiencies-del-
servei/
No hay comentarios: Publicado por
Enviar por correo electrónico

CONFLICTE CNT de PREMIÀ de MAR, contra SECE ( manteniment del enllumenat públic)

Fa uns mesos que un afiliat i militant de la CNT-AIT, va èsser acomiadat mentre era de baixa laboral. Tot i que l’empresa se’l vol treure de sobre a qualsevol preu, el company Kiko continua lluitant per la readmissió; i amb el suport d’alguns dels seus companys, i militants dels SOVS de : Premià de Mar ; Badalona ; Granollers , i de Mataró. Ell demana que l’ajudem a engantxada de pancartes de denúncia i la repartició de fulls informatius i de denúncia contra les anomalies detectades al servei que ofereix SECE als diversos ajuntaments del Maresme, pels quals està contractada.
ENDAVANT I FINS LA VICTÓRIA !!!
SALUT I LLUITA

1r de Maig . Acte de CNT-AIT a Badalona.

 

Intervenció del Secretari General al miting de la Regional Catalana, a Badalona.

Intervenció del Secretari General al miting de la Regional Catalana, a Badalona.

1r de Maig a Badalona

Catalunya

El company Benavente parlant als asistents del mitin 1r de Maig de la regional de Catalunya, fet a Badalona.

Cartell Mani de Sabadell (Divendres, 16 de Gener 2015)

cartell SOV Sabadell